Loga na stranku CD
22.12.2016

Ďakujeme za spoluprácu a dôveru

Aj v tomto roku sme zrealizovali veľa iných zmysluplných rozvojových a tréningových programov a koučingových stretnutí a tak mohli prispieť k rastu a rozvoju našich klientov aj účastníkov našich rozvojových programov. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu budúci rok.