Náš tím

Naši konzultanti, tréneri a kouči majú dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, riadenia podnikov, riadenia obchodných sietí, projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie bank, poisťovní i firiem. Všetci sme tu pre vás.

Vladimír Koša

Vladimír Koša

Zakladateľ a CEO, T&D Manager, tréner a kouč

Vladimír riadi spoločnosť a vedie tím konzultantov, trénerov a koučov. Rád sa venuje poradenstvu a riadeniu projektov v oblasti vzdelávania a rozvoja, tréningom v oblasti leadershipu a koučingu stredného, vyššieho a top manažmentu.

Melánia Jamrich

Melánia Jamrich

Partner, Project Manager, tréner a kouč

Melánia sa venuje projektom a tréningom v oblasti manažérskych, obchodných, a komunikačných zručností. Riadi projekty v oblasti obchodných zručností a klientskej orientácie u klientov vo  viacerých sektoroch. Je certifikovaná tímová koučka.

Vladimír Labáth

Vladimír Labáth

Senior Consultant a tréner

Vladimír sa venuje prevažne tréningom a rozvojovým projektom v oblasti manažérskych zručností a leadershipu, komunikačných zručností a projektom v oblasti alternatívnych riešení konfliktov. V súčasnosti realizuje rozvojové projekty v oblasti manažérskeho rozvoja a pôsobí aj ako facilitátor a kouč.

Miriam Kettnerová

Miriam Kettnerová

Senior Consultant, Coach

Miriam pracuje hlavne na projektoch v oblasti pracovnej diagnostiky a merania ľudského potenciálu a poradenstva v oblasti rozvoja zamestnancov. Taktiež je certifikovaným koučom.

Martin Vereš

Martin Vereš

Senior Consultant a tréner

Martin sa popri aktívnej manažérskej a obchodnej praxi venuje prevažne tréningom a rozvojovým projektom v oblasti manažérskych a obchodných zručností. V súčasnosti realizuje rozvojový projekt v oblasti manažérskych a obchodných zručností vo finančnom sektore.

Lenka Šimková Stejskalová

Lenka Šimková Stejskalová

Senior Consultant a tréner

Lenka sa venuje prevažne tréningom a rozvojovým programom v oblasti komunikačných zručností, zvládania záťažových situácií, krízovej intervencie a prevencie voči syndrómu vyhorenia.

Pavel Taušl

Pavel Taušl

Senior Consultant a tréner

Pavel sa venuje projektom a tréningom v oblasti manažérskych, obchodných, a komunikačných zručností vo viacerých sektoroch. V súčasnosti realizuje rozvojový projekt v oblasti manažérskych a obchodných zručností vo finančnom sektore.

Barbora Kianičková

Barbora Kianičková

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Barborka zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov spoločnosti.

Patrícia Huťanová

Patrícia Huťanová

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Patrícia zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov spoločnosti.

Rastislav Cibulka

Rastislav Cibulka

Manažér technického úseku

Rastislav  zodpovedá za technický úsek spoločnosti a obstarávanie. Jeho poslaním je bezproblémová funkčnosť technických, IT a komunikačných zariadení a to, aby všetci tréneri a spolupracovníci mali k dispozícii všetko potrebné.