Služby pre jednotlivcov

Potrebujete vyriešiť nejaký problém či dilemu, ale neviete ho presne identifikovať, pomenovať a uspokojivo vyriešiť? Nemáte dostatok disciplíny, aby ste splnili svoje predsavzatia? Potrebujete uvoľniť svoj skrytý potenciál?

Koučing

Koučing

Využite služby nášho profesionálneho kouča, ktorý vás bude sprevádzať na vašej ceste nielen k úspechu ale aj k výnimočnosti!

Realizujeme viaceré druhy koučingových stretnutí, napr. business koučing, life koučing, kariérový koučing.

Na našich stretnutiach realizujeme transformačný koučing, ktorý pracuje s najvnútornejšou motiváciou a zdrojmi koučovaného, takže výsledok koučovania a rozhodnutia koučovaného prinášajú trvalú zmenu. Koučing môže mať charakter aj poradenstva (nie v zmysle poskytovanie rád, ale v zmysle hľadania nových alternatív riešenia), môžu sa v ňom uplatňovať aj prvky rozvoja a tréningu, môže mať charakter sebaskúmania a analýzy emočných procesov. Vždy je však postavený na spolupráci koučovaného a kouča. Táto spolupráca vyžaduje istú mieru vzájomnej dôvery a vytvorenia atmosféry psychologického bezpečia.

Dohodnite si stretnutie s niektorým z našich certifikovaných koučov.

Dohodnúť si stretnutie