Kto sme?

Sme poradenská a tréningová spoločnosť, pôsobiaca v oblasti firemných vzdelávacích a tréningových programov, rozvojových projektov a koučingu.

Naša vízia

Staneme sa najvyhľadávanejšou a najúspešnejšou vzdelávacou a tréningovou spoločnosťou v oblasti firemného vzdelávania a koučingu.

Naše poslanie

Pomáhame jednotlivcom a organizáciám prostredníctvom firemných tréningových programov, rozvojových projektov a koučingu rásť a rozvíjať sa tak, aby boli nielen úspešní ale i výnimoční.

Naše hodnoty

Naše hodnoty vyjadrujú kto sme, čo robíme a ako to robíme. Definujú našu kultúru a oddanosť princípom osobného a profesionálneho správania, ktoré vyznávame.

Veríme, že len vzťah, ktorý je založený na obojstrannej dôvere, môže byť vzájomne dlhodobo prínosný a bude sa stále rozvíjať a prehlbovať. Svojimi skutkami dokazujeme, že sme dôveryhodným obchodným partnerom aj zamestnávateľom.

Náš profesionálny prístup k našim klientom, kandidátom a spolupracovníkom, zohľadňujúci špecifiká každého projektu a dodržiavanie základných etických princípov, sú nevyhnutným predpokladom nášho úspechu. Investujeme do odborných kompetencií našich spolupracovníkov a ich potenciálu, aby sme mohli zaistiť úspech i v budúcnosti.

Ku každému klientovi, kandidátovi ale i ku kolegom a spolupracovníkom v spoločnosti, pristupujeme s úctou a rešpektom. Vážime si každého klienta, kandidáta aj spolupracovníka, snažíme sa ho pochopiť a rešpektujeme jeho názory a hodnoty.

Projekty, ktoré realizujeme, sú pre našich klientov zmysluplné a prinášajú im veľkú pridanú hodnotu. V konkrétnej situácii im pomáhame vyriešiť ich potreby a poskytneme im služby nad ich očakávanie. Pomáhame kandidátom nájsť zamestnanie a nové kariérne výzvy, účastníkom našich rozvojových programov prinášame nové vedomosti a ďalší rast. Naši kolegovia a spolupracovníci sú angažovaní a zanietení, lebo vykonávajú prácu, v ktorej nachádzajú zmysel.

Veríme, že naši klienti a kandidáti nás budú rešpektovať, len ak budeme výnimoční v tom čo robíme. Naše služby im pomôžu naplniť ich víziu a poslanie tak, aby sa stali na trhu nielen úspešní ale i výnimoční.

Náš tím

Naši konzultanti, tréneri a kouči majú dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, riadenia podnikov, riadenia obchodných sietí, projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie bank, poisťovní i firiem. Všetci sme tu pre vás.

Vladimír Koša

Vladimír Koša

Zakladateľ a CEO, T&D Manager, tréner a kouč

Vladimír riadi spoločnosť a vedie tím konzultantov, trénerov a koučov. Rád sa venuje poradenstvu a riadeniu projektov v oblasti vzdelávania a rozvoja, tréningom v oblasti leadershipu a koučingu stredného, vyššieho a top manažmentu.

Melánia Chovancová

Melánia Chovancová

Partner, Project Manager, tréner a kouč

Melánia sa venuje projektom a tréningom v oblasti manažérskych, obchodných, a komunikačných zručností. Riadi projekty v oblasti obchodných zručností a klientskej orientácie u klientov vo  viacerých sektoroch. Je certifikovaná tímová koučka.

Robert Trgiňa

Robert Trgiňa

Project Manager, tréner a kouč

Robert sa popri aktívnej manažérskej a obchodnej praxi venuje projektom a tréningom v oblasti manažérskych, pokročilých obchodných, a komunikačných zručností. Rád realizuje workshopy a pripravuje klientom programy ušité presne na mieru. Pôsobí aj ako kouč.

Vladimír Labáth

Vladimír Labáth

T&D Expert, tréner a kouč

Vladimír sa venuje prevažne tréningom a rozvojovým projektom v oblasti manažérskych zručností a leadershipu, komunikačných zručností a projektom v oblasti alternatívnych riešení konfliktov. V súčasnosti realizuje rozvojové projekty v oblasti manažérskeho rozvoja a pôsobí aj ako facilitátor a kouč.

Martin Vereš

Martin Vereš

Senior Consultant a tréner

Martin sa popri aktívnej manažérskej a obchodnej praxi venuje prevažne tréningom a rozvojovým projektom v oblasti manažérskych a obchodných zručností. V súčasnosti realizuje rozvojový projekt v oblasti manažérskych a obchodných zručností vo finančnom sektore.

Lenka Šimková Stejskalová

Lenka Šimková Stejskalová

Senior Consultant a tréner

Lenka sa venuje prevažne tréningom a rozvojovým programom v oblasti komunikačných zručností, zvládania záťažových situácií, krízovej intervencie a prevencie voči syndrómu vyhorenia.

Petra Prokopova

Petra Prokopova

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Petra zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov spoločnosti.

Katarína Oravcová

Katarína Oravcová

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Katarína zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov a trénerov spoločnosti.

Rastislav Cibulka

Rastislav Cibulka

Manažér technického úseku

Rastislav  zodpovedá za technický úsek spoločnosti a obstarávanie. Jeho poslaním je bezproblémová funkčnosť technických, IT a komunikačných zariadení a to, aby všetci tréneri a spolupracovníci mali k dispozícii všetko potrebné.

Partneri

Naše služby sú výnimočné aj vďaka dlhodobej spolupráci s našimi partnermi.

Remedy

V spolupráci so spoločnosťou REMEDY sa formou preventívnych prehliadok vieme postarať o telesné zdravie vašich zamestnancov a prostredníctvom osobných a telefonických konzultácií dokážeme zabezpečiť pomoc pre ľudí zasiahnutých ťažkou životnou situáciou.

ITO United Change

Od r. 2014 sme strategickým partnerom ITO United Change a SHL na Slovensku. SHL je svetovým lídrom v meraní ľudského potenciálu, čo dosahuje pomocou celosvetovo používaných psychodiagnostických nástrojov, ktoré sú priamo naviazané na pracovné prostredie.

Getmore

So spoločnosťou Getmore vám vieme zabezpečiť softvérovú podporu pre vaše aktivity v oblasti riadenia ľudských zdrojov a obchodu, riadenia pracovného výkonu a vedenia tímov, riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), workflow a riadenia úloh a iné.