Referencie

Prečítejte si čo o nás hovoria naši klienti a účastníci rozvojových programov.

„V roku  2014 sme implementovali v TB analýzu prémiového klienta prostredníctvom Premium Way. K preškoleniu vzťahových manažérov TB sme si vybrali práve spoločnosť Consilium Development, ktorá nám aj školila osobných bankárov v oblasti predajných zručností. Presvedčili nás profesionálnym prístupom, znalosťou businessu a flexibilitou. Celý rollout bol výnimočný a od jeho kvality na štarte sa odvíjala aj kvalita na strane doručenia služby ku klientovi.

Aj nezávislý prieskum TRIM, ktorý monitoruje niekoľko bankových domov nám potvrdil, že pokiaľ prémiový klient zažije rozhovor cez PW jeho spokojnosť výrazne rastie.

Sme radi, že sa mali možnosť s vami spolupracovať :-)“

Eva Hrivňáková
vedúca odd. vzdelávania pob. siete Tatra banka

„Momentálne prebieha rozvojový projekt MANAŽÉRSKA AKADÉMIA VOS GENERALI s názvom Proaktívny management, ktorá je organizovaná externou spoločnosťou Consilium Development, s. r. o. Je to prvý modul s názvom efektívna komunikácia a vedenie individuálnych rozhovorov so spolupracovníkmi Najpútavejšia je pre všetkých Typológia osobnosti 5 Elements, ktorá ma veľmi pozitívny dopad na všetkých zúčastnených, ktorí hodnotia tréning a školenie na skoro plný počet bodov, z čoho sa nesmierne tešíme. Nasledovať teraz bude druhý a tretí modul, ktorého sa už teraz všetci nemôžu dočkať.  Lektorku Mell som mala možnosť sama zažiť na tréningu a pocit z nej bol neskutočný. Naplno sa nám venovala a vydala zo seba maximum. Firma hodnotí veľmi pozitívne prístup spoločnosti a vysoko kvalifikovaných lektorov, vďaka ktorým zvýšime kredit a výkon v našej firme.”

Silvia Olejníková
Asistentka VRÚ, Generali

„S firmou Consilium Development spolupracujem už viac ako 10 rokov v oblasti vzdelávania a školení pracovníkov.

Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú. So spoločnosťou Consilium som realizoval školenia managementu, obchodného tímu a koučingy kľúčových členov tímu. Školenia boli hodnotené pracovníkmi ako veľmi dobré a užitočné.”

Marián Hlasný
Sales & Operations Manager Slovakia, Xerox

„Spolu s našimi kolegami z Centra služieb zákazníkom a Kontaktného centra podpory predaja sme absolvovali tréning Efektívna komunikácia. Potvrdilo sa to, o čom nás Mell presvedčila už na prvom stretnutí. Na základe našich požiadaviek nám Consilium vytvorilo tréningový program šitý na mieru, ktorý po obsahovej stránke prekonal všetky naše očakávania. Ten správny a potrebný efekt tréningu však dodala lektorka Mell. Svojou charizmou a profesionalitou v komunikácii si dokázala získať dôveru každej zo skupín a navodiť otvorenú atmosféru. Tréning urobila naozaj zaujímavým a prínosným tréningom, nie „len“ školením. Tak po úvodných ako aj po aplikačných dňoch sme odchádzali s informáciami, ktoré aj s odstupom času využívame v každodennej praxi. Za najdôležitejšie však považujeme to, že viac než pozitívnu spätnú väzbu a poďakovanie zúčastnení iniciatívne tlmočili aj vedeniu nasej spoločnosti.

Veľká vďaka patri Mell aj za flexibilitu a úplné prispôsobenie sa naším potrebám.

Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.“

Mgr. Kinga Menyhartová
Manazer Centra sluzieb zakaznikom, AEGON Slovensko

„Po absolvovaní tréningu Proaktívny manažment I. so spoločnosťou Consilium Development sa mi zodpovedalo veľa otázok a zistil som, že skutočne je potrebné individuálne pristupovať ku každému obchodníkovi a veľmi dôležité poznať každého obchodníka. Modul 5 elements mi veľmi pomohol zmeniť pohľad na každého môjho obchodníka a správne s ním nastaviť ďalšie aktivity. Jeho prínos práve aplikujem a minimálne už teraz viem povedať, že viem, čo robím a ako ďalej pokračovať. Lektorka Mell má výborný priateľský a uvoľnený prístup, teda pod jej vedením nečakajte ďalšie nudné, povinné školenie, ale produktívne a veľmi reálne nástroje na správne riadenie svojho tímu.”

Michal Braun
Manažér OS, Generali

„Spoločnosť Consilium Development je spoľahlivý partner v oblati vzdelávacích aktivít. Oceňujeme predovšetkým proklientský prístup, príjemný a vysoko kvalifikovaný personál. Absolvovali sme viacero manažérskych tréningov, ktoré boli aj medzi zamestnancami hodnotené vysoko pozitívne. Skvelý lektor, zaujímavé témy, gamifikácia, príklady z praxe = 100% spokojnosť.

Pokiaľ hľadáte seriózneho business partnera v oblasti tréningov a rozvoja, vrelo odporúčame spoluprácu.”

Eva Hatiarová
HR Manager SK/CZ, RIGHT POWER

„So spoločnosťou Consilium Development spolupracujem už niekoľko rokov v oblasti tréningov a rozvoja manažérskych zručností, zmeny firemnej kultúry a pri systematickom rozvoji obchodných a komunikačných schopností pobočkovej predajnej siete na jednotlivých predajných pozíciách. Chcem vysoko vyzdvihnúť a hodnotiť kvalitu, serióznosť a efektivitu, ktorú nám Consilium prinieslo a potvrdiť taktiež veľmi dobré vnímanie tréningov a ich pridanú hodnotu zo strany účastníkov.
Čo chcem vyzdvihnúť je maximálne profesionálny prístup p. Košu pri komunikácii a riešení niekedy aj ad hoc požiadaviek zo strany zadávateľa a ich flexibilné zaradenie do tréningov.

Consilium Development je partnerom pre tých, ktorí hľadajú osvedčený profesionálny prístup, kreativitu a flexibilitu v riešení a v neposlednom rade partnera, ktorý pomôže zlepšiť výkonnosť a efektivitu predaja.”

Robert Marchevka
Riaditeľ odboru Retailový predaj a distribúcia, Sberbank Slovensko

„Pridanú hodnotu spolupráce s firmou Consilium Development vidím v spoločnom chápaní stratégie banky a z nej vyplývajúce potreby zmeny, akou boli firemná kultúra a leadership. Programy ako facilitačné zručnosti a vedenie ľudí v kontexte firemnej kultúry boli stavebnými kameňmi vzdelávacieho programu manažérov na úrovni B-1. Spoločne sme pomáhali lídrom zvládať ich výzvy v rámci novej kultúry a to aj vďaka programu zameraného na využitie potenciálu pracovného tímu a rozvoj spolupracovníkov.“

Zuzana Poláková MSc.
Lead Culture & Leadership, Erste Group, Austria, Former Head of Employee Experience SLSP a.s.

„Sme naozaj nároční v zaškolovaní a permanentnom vzdelávaní zamestnancov. Spoločnosť Consilium Development už roky spĺňa naše kritériá a dodáva nám kvalitné tréningové a rozvojové služby.

Ich personál k nám pristupuje profesionálne, pritom ľudsky a otvorene a vedie našich kolegov od nástupu do zamestnania až k manažerským postom.

Využívame ich služby vo všetkych oddeleniach našej firmy a tvrdím, že aj preto sme stále jednotka na slovenskom trhu.”

Jaroslav Šouc
Direct Sales Manager, Konica Minolta Slovakia

„OTP Banka Slovensko, a.s. spolupracuje so spoločnosťou Consilium  od r. 2010 tak v oblasti personálnej ako aj v oblasti zvyšovania kvalifikačných zručností a tréningov zamestnancov. Výber kandidátov na uvoľnené pracovné manažérske i nemanažérske pozície bol vysoko profesionálny.

Tréningové aktivity realizované spoločnosťou v oblasti predajných a manažérskych zručností  a koučingy pre pobočkovú a korporátnu  sieť boli hodnotené bankou ako jedny z najlepších na trhu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.”

Zita Zemková
Generálna riaditeľka, OTP Banka Slovensko

„Osobne so spoločnosťou Consilium Development spolupracujem už dlhšie- primárne v oblasti vzdelávania.

Na základe pozitívnych skúseností bola spoločnosť Consilium Development jasnou voľbou pri výbere strategického partnera pre intenzívne vzdelávanie manažérov internej siete Generali poisťovne.

Práve v tomto období absolvovalo prvý modul vzdelávania cca 70 manažérov – riaditeľ úseku, riaditelia odborov, regionálni riaditelia a manažéri obchodných skupín.

Reakcie a spätné väzby účastníkov tréningov sú nadštandardne pozitívne, dotazníky dokonca hovoria o 100% spokojnosti. Lektorom sa taktiež podarilo zvýšiť motiváciu manažérov, ktorí sa už dnes tešia na Aplikačný deň a následne na druhý modul vzdelávania.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a som presvedčený, že aj vďaka spolupráce s Consilium Development sa interná sieť poisťovne Generali stane najlepšou internou sieťou na Slovensku.”

Martin Dobiáš
Vrchný riaditeľ úseku riadenia vlastnej obchodnej siete, Generali Poisťovňa

„So spoločnosťou Consilium Development, ktorá nám pomáha pri vzdelávaní, rozvoji a psychodiagnostike sme  veľmi spokojní a  môžem ju len odporučiť.”

Dušan Gálik
HR Director, Saint-Gobain Construction Products

„Školitelia Róbert a Mell dokázali vytvoriť atmosféru, ktorá spôsobila nádherné spojenie ľudí, aj ked sme prisli rôzne nastavení. Tréningy nám priniesli sebapoznanie veľmi príjemným spôsobom tzv. sebahodnotenim. Musím povedať, že som si odniesla ešte viac otázok, s akými som tam išla, ale to je vraj dobrý znak 🙂 🙂 Róbert a Mell boli výborne doplňujúca sa dvojka, ktorí vytiahnu z človeka (v dobrom zmysle ) to dobré, pozitívne čo v ňom je. Už teraz sa teším na aplikačný deň.

Monika Rusínová
Manažér OS, Generali

„Spolupracovala som s desiatkami spoločností na svojej pozícii HR Manažéra, avšak len máloktorá vykazuje kontinuálne rastúcu kvalitu. Spoločnosť Consilium Development k nim rozhodne patrí. Kopíruje najmodernejsšie trendy v oblasti vzdelávania. Kvalitní a profesionálni lektori sú zárukou vždy vydarených projektov. Oceňujem tiež individuálny prítup ku klientovi  a ochotu pozmeniť už hotové vzdelávacie produkty podľa aktuálnych potrieb klienta.

Mne osobne tiež vyhovuje, že pán Koša – je nie len zakladateľom a konateľom spoločnosti, ale aj aktívnym partnerom pre spoluprácu. Vždy je veľmi intenzívne včlenený do každého projektu, na ktorom s klientom pracuje, aby sa presvedčil o naplnení očakávaní klienta. „

Soňa Machatová
HR manažér, Gana Trade, a.s.

„Tréning Prezentačné zručnosti od Consilium Development bol výborný. Všetkému, čomu sme sa venovali v časovom rámci bolo zmysluplné, efektívne a účinné. Lektorka Mell bola fantastická od prvej po poslednú minútu.“

Zuzana Lehútová
Špecialista vzdelávania, OTP Banka Slovensko
Späť na úvod