Training-mini
30.11.2017

Ukončenie rozvojových projektov

V mesiaci november 2017 sme v spoločnosti Consilium Development ukončili a následne vyhodnotili niekoľko väčších rozvojových projektov, ktoré začali ešte pred letom.

Niektoré z nich vyberáme:

  • Manažment zmeny- Aplikačné workshopy pre regionálnych riaditeľov a riaditeľov pobočiek, lektorov a call centrum retailovej obchodnej siete nášho bankového klienta
  • Proaktívny predaj cez úžitok pre manažérov a predajcov retailovej obchodnej siete nášho ďalšieho klienta z bankového sektora
  • Tréningy a aplikačné workshopy na tému Typológia klienta a asertívna komunikácia pre Centrum služieb zákazníkom a Kontaktné centrum podpory predaja pre nášho klienta z oblasti poisťovníctva
  • Proaktívny predaj pre obchodníkov medzinárodnej obchodnej spoločnosti
  • Zvládanie záťažových situácií v komunikácii s klientom pre Call centrum nášho klienta z oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia

Potešili nás pozitívne spätné väzby zo strany klientov aj účastníkov tréningov!