Training
30.03.2018

Ukončenie viacerých tréningov a workshopov.

V 1Q 2018 sme pre našich klientov zrealizovali viaceré zaujímavé tréningy a workshopy:

  • tréning pre významnú medzinárodnú obchodnú spoločnosť v oblasti klientskej orientácie a komunikácie
  • pre nášho klienta z bankového sektora pre manažérov na úrovni B-1 sme viedli aplikačné workshopy na tému motivácia zamestnancov.
  • pre nášho klienta z bankového sektora sme zrealizovali tréningy mediácie
  • pre nášho klienta z finančného sektora sme zrealizovali tréningový program zameraný na stress management a prevenciu proti syndrómu vyhorenia
  • pre nášho klienta z finančného sektora sme zrealizovali tréningový program v oblasti predajných zručností
  • pre nášho klienta výrobno-obchodnú spoločnosť sme pre vedúcich tímov z viacerých krajín zrealizovali tréning v anglickom jazyku s témami ako Self management a Dispute /conflict resolution
  • pre nášho bankového klienta sme zrealizovali workshop pre predstavenstvo banky, dcérskych spoločností a manažment na úrovni B-1 na tému Zmena firemnej kultúry