Coaching
10.04.2018

Začatie koučingových stretnutí v rámci nového koučingového projektu.

V mesiaci apríl sa naplno rozbiehajú koučingové stretnutia v rámci veľkého koučingového projektu u nášho klienta z finančného sektora. Už v marci prebehlo nastavenie rozvojového projektu a úvodné stretnutia koučov z koučovanými manažérmi.
Každý z kľúčových manažérov, ktorý bol do tohto rozvojového projektu zaradený, bude tráviť desiatky hodín do konca roka z niektorým z našich koučov. Veríme, že chvíle, ktoré strávia s našimi koučmi, budú pre nich zmysluplné a prinesú svoje ovocie pri ich manažérskej práci, pracovných aktivitách ale možno aj v súkromí.